สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

อาจารย์และบุคลากร ของสาขาวิชา

นายเริงชัย ทำมาหมั่น

หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โทร : 091-0610996

นายชัยกมล หนูแก้ว

ครูแผนกเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โทร : 087-4908951

นายสุภิสิทธิ์ อุ่นอ่อน

ครูแผนกเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โทร : 083-3324336

หลักสูตร รายวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่

ผลงาน ของสาขาวิชา