สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

อาจารย์และบุคลากร ของสาขาวิชา

นายกิตติศักดิ์ ทาดทา

หัวหน้า แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โทร : 082-1144495

นายยุทธภูมิ คลังแสง

ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โทร : 085-9253288

นายโชคชัย พรมถาวร

ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โทร : 085-0056800

นายจามร กุศลคุ้ม

ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โทร : 099-4691655

นายราชันย์ ชาญชัย

ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
โทร : 099-0761133

นายศตวรรษ ไชยพิมูล

ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
โทร : 084-6869058

นายมานิตย์ บุญเกิด

ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
โทร : 096-2347697

หลักสูตร รายวิชาไฟฟ้ากำลัง

ผลงาน ของสาขาวิชา