สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 จังหวัดขอนแก่น มอบเกียรติบัตร แก่ผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัย และว่าที่ร้อยตรี ไชยา ทับวิธร รองผู้อำนวยการ ที่ได้เป็นผู้เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์ แก่ราชการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ