วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

Kranuan Industrial and Community Education College

banner1-1
banner3-1
banner2-1

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

จดหมายข่าว

สื่อวารสาร
งานประชาสัมพันธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

งานจัดซื้อจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง
สื่อการเรียนการสอน

ข่าวงานกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในภาคเรียนนี้

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง Announcement of procurement

RMS.KIC.AC.TH

ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

KIC STUDIO

YouTube channel

ศธ.02 ออนไลน์

ระบบบริหารสถานศึกษา

ITA KIC

กระประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สมัครเรียนออนไลน์

https://admission.vec.go.th/web/ student.htm?mode=init