องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา โดยมีนายถาวร หงษา รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน เป็นประธานในครั้งนี้
📌ณ หอประชุมอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน