โครงการอบรมแกนนำต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ได้จัดอบรมแกนนำต่อต้านยาเสพติด นายสุวิทย์ อิภิโช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีนายสมรักษ์ พระสลัก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาให้การต้อนรับและเข้าอบรมแกนนำต่อต้านยาเสพติด ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน