เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2565

นายสมรักษ์ พระสลัก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมใจไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง นายกองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกระนวน