เทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

อาจารย์และบุคลากร ของสาขาวิชา

นายสัญญา เคนทรภักดิ์

หัวหน้า แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โทร : 082-1110307

นางสาวปาลิดา สรวงศิริ

ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โทร : 088-7392741

นายขจรเกียรติ แก้วเบ้า

ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
โทร : 099-0364148

หลักสูตร รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลงาน ของสาขาวิชา