วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

Kranuan Industrial and Community Education College

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา