แนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือชงกัญชาในสถานศึกษา ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ