โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม อาชีวศึกษา เพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ ขัดเกลาอุ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายสมรักษ์ พระสลัก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม อาชีวศึกษา เพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ ขัดเกลาอุ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกระนวน