วันที่ 27 ต.ค. 2564 โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม Fix it จิตอาสา วิทยาลัยการอาชีพกระนวน