โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดศรีจันทร์ บ้านหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 7 กรกฏาคม 2565 นายสมรักษ์ พระสลัก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดศรีจันทร์ บ้านหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น