วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

Kranuan Industrial and Community Education College

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ร่วมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน