โครงการประกวดการแข่งขันผลการดำเนินงานของชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน ระดับอาชีวศึกษาประเภทดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ