วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

Kranuan Industrial and Community Education College

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ2565