โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายสมรักษ์ พระสลัก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูหัวหน้าแผนกวิชา ร่วมต้อนรับ นายวีระชาติ สมใจ ในการเข้ารับการพัฒนาการฝึกประสบการณ์และศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2565

ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน