โครงการพิธีไหว้ครู และบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายสมรักษ์ พระสลัก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการพิธีไหว้ครู และบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา 50,000 บาทจำนวน 50 ทุน โดยมีผู้สนับสนุน ดังนี้
  • หจก. ก.เจริญกรุ๊ป 2005
  • หจก. ชัยสถิตย์วิทยา
  • ร้านเสียงทองสอง
  • ร้านสูทโสรส
  • ร้าน AP
  • ร้านเหรียญทอง
  • ร้านชินดีไซน์
  • สหการณ์ร้านค้า วก. กระนวน
  • ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน
  • รองผู้อำนวยการ 4 ฝ่ายวิทยาลัยการอาชีพกระนวน
  • และครู บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพกระนวน
ณ หอประชุมอำนวยการ