โครงการวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ และโครงการ DAY CAMP และประดับแถบสองสี

นายสมรักษ์ พระสลัก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ และโครงการ DAY CAMP และประดับแถบสองสี ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพกระนวน