โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพกระนวน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพกระนวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการวันสถาปนา ครบรอบ 26 ปี วิทยาลัยการอาชีพกระนวน และร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน