๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันฉัตรมงคล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกระนวน
————————————-
ลงนามถวายพระพรออนไลน์
————————————-