วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

Kranuan Industrial and Community Education College

Day: September 8, 2021

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกระนวนกำหนดการรับเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกระนวน กำหนดการรับเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Read More

เอกสารงานบริหารงานทั่วไป

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่ เอกสารงานบริหารงานทั่วไป General Administration รายงานการประชุมสถานศึกษา ประจำเดือน ม.ค. 63 รายงานการประชุมสถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 62 รายงานการประชุมสถานศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 62 รายงานการประชุมสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 62 รายงานการประชุมสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 62 รายงานการประชุมสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน 62

Read More

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ขอแสดงความยินดีด้วย กับคุณครู สัญญา แก้วใส ครูกลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ที่ได้รับรางวัล ครูดีศรีอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ขอแสดงความยินดีด้วย กับคุณครู สัญญา แก้วใส ครูกลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ที่ได้รับรางวัล ครูดีศรีอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Read More