วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

Kranuan Industrial and Community Education College

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

📢📢แนะนำตัวผู้สมัคร รับเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

📢📢แนะนำตัวผู้สมัคร รับเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพกระนวน เลือกตั้งนายก อวท. วันที่ 30 กันยายน 2564_______________________________________________เบอร์ 1 นางสาวณัฐนิชา นิลเอี่ยมแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเบอร์ 2 นายพิสิษฐ์ จ่าไธสงแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเบอร์ 3 นางสาวอิสยาภรณ์ อาริยะเสริมสุขแผนกวิชาการโรงแรมเบอร์ 4 นายจิระพงษ์ อาจศรีแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เบอร์ 5 นางสาวพิยดา โพธิ์แลกุแผนกวิชาการบัญชีเบอร์

Read More

โครงการเตรียมพร้อมออกฝึกประสบการณ์ สำหรัยนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ช่วงบ่าย)

โครงการเตรียมพร้อมออกฝึกประสบการณ์ สำหรัยนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ช่วงเช้า) วันที่ 16 กันยายน 2564 วิทยาลัยการอาชีพกระนวนจัดโครงการเตรียมพร้อมออกฝึกประสบการณ์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 โดย นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี (ช่วงบ่าย)

Read More

โครงการเตรียมพร้อมออกฝึกประสบการณ์ สำหรัยนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ช่วงเช้า)

โครงการเตรียมพร้อมออกฝึกประสบการณ์ สำหรัยนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 16 กันยายน 2564 วิทยาลัยการอาชีพกระนวนจัดโครงการเตรียมพร้อมออกฝึกประสบการณ์ สำหรัยนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 โดย นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี (ช่วงเช้า)

Read More

นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวนพร้อมคณะผู้บริหาร ครู ประชุมกับ ผู้จัดการบริษัท โตโยต้าขอนแก่น สำนักงานใหญ่ เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมในการดำเนินการMOU

นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู ประชุมกับ ผู้จัดการบริษัท โตโยต้าขอนแก่น สำนักงานใหญ่ เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมในการดำเนินการMOU

Read More

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ร่วมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

Read More

นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการพร้อมคณะผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพกระนวนเข้าร่วมชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34/2564 ประจำวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ในประเด็นของการฉีดวัคซีนให้กับ นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป

นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพกระนวน เข้าร่วมชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34/2564 ประจำวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ในประเด็นของการฉีดวัคซีนให้กับ นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป

Read More

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน มอบหุ่นยนต์รุ่น “KIC Two (2) ROBOT” ให้แก่ โรงพยาบาลสนาม ณ ค่ายเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดขอนแก่น

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน มอบหุ่นยนต์รุ่น “KIC Two (2) ROBOT” ให้แก่ โรงพยาบาลสนาม ณ ค่ายเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 4 วันที่ 14 กันยายน 2564 ณ ค่ายเปรมติณสูลานนท์วิทยาลัยการอาชีพกระนวน โดยนายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ์ ผู้อำนวยหารพร้อมด้วยรองผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน

Read More

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จ่ายเงินสด 2000 บาท วันที่ 4

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จ่ายเงินสด 2000 บาท วันที่ 4 ตามโครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 มาตรการป้องกันฯ เข้มแข็ง ผู้มารับเงินสด เบาบาง เพราะช่องทางโอนเข้าบัญชีธนาคาร มีจำนวนมาก ลดความเสี่ยง ทุกคนปลอดภัย เพิ่มความสะดวก ใส่ใจใน บริการ ผู้ปกครองได้รับ เงินทั่วถึง อย่างแน่นอน

Read More

ขอแสดงความยินดี วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ที่ได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดี วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ที่ได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2563

Read More

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จ่ายเงินสด 2000 บาท วันที่ 3

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จ่ายเงินสด 2000 บาท วันที่ 3 ตามโครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 มาตรการป้องกันฯ เข้มแข็ง ผู้มารับเงินสด เบาบาง เพราะช่องทางโอนเข้าบัญชีธนาคาร มีจำนวนมาก ลดความเสี่ยง ทุกคนปลอดภัย เพิ่มความสะดวก ใส่ใจใน บริการ ผู้ปกครองได้รับ เงินทั่วถึง อย่างแน่นอน

Read More