Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

การประเมินโครงการบรูณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) ปีงบประมาณ 2564 ของวิทยาลัยการอาชีพกระนวน ตามรูปแบบ CIPP Model

Read More »