วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

Kranuan Industrial and Community Education College

Category: งานบริหารงานทั่วไป

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

เอกสารงานบริหารงานทั่วไป

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่ เอกสารงานบริหารงานทั่วไป General Administration รายงานการประชุมสถานศึกษา ประจำเดือน ม.ค. 63 รายงานการประชุมสถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 62 รายงานการประชุมสถานศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 62 รายงานการประชุมสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 62 รายงานการประชุมสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 62 รายงานการประชุมสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน 62

Read More