วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

Kranuan Industrial and Community Education College

Category: งานประกันคุณภาพ

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

เอกสารงานประกันคุณภาพ

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่ งานประกันคุณภาพ Quality Assurance รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา รายงานการประชุมสถานศึกษา ประจำเดือน ม.ค. 63 รายงานการประชุมสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 62 รายงานการประชุมสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 62 รายงานการประชุมสถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 62 รายงานการประชุมสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน 62 รายงานการประชุมสถานศึกษา

Read More