วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

Kranuan Industrial and Community Education College

Category: งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

เอกสารงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่ งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ Research development of innovations and inventions การเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับ อศจ. ประจำปีการศึกษา 2562

Read More