วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

Kranuan Industrial and Community Education College

Category: ข่าวงานการเงินและบัญชี

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จ่ายเงินสด 2000 บาท วันที่ 4

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จ่ายเงินสด 2000 บาท วันที่ 4 ตามโครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 มาตรการป้องกันฯ เข้มแข็ง ผู้มารับเงินสด เบาบาง เพราะช่องทางโอนเข้าบัญชีธนาคาร มีจำนวนมาก ลดความเสี่ยง ทุกคนปลอดภัย เพิ่มความสะดวก ใส่ใจใน บริการ ผู้ปกครองได้รับ เงินทั่วถึง อย่างแน่นอน

Read More

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จ่ายเงินสด 2000 บาท วันที่ 3

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จ่ายเงินสด 2000 บาท วันที่ 3 ตามโครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 มาตรการป้องกันฯ เข้มแข็ง ผู้มารับเงินสด เบาบาง เพราะช่องทางโอนเข้าบัญชีธนาคาร มีจำนวนมาก ลดความเสี่ยง ทุกคนปลอดภัย เพิ่มความสะดวก ใส่ใจใน บริการ ผู้ปกครองได้รับ เงินทั่วถึง อย่างแน่นอน

Read More

รายงานการเบิกจ่าย (เงินสด)โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2564

รายงานการเบิกจ่าย (เงินสด) โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2564

Read More

โครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19. รอบสอง

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จ่ายเงินสด 2000 บาท รอบ 2 ตามโครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 มาตรการป้องกันฯ เข้มแข็ง ผู้มารับเงินสด เบาบาง เพราะช่องทางโอนเข้าบัญชีธนาคาร มีจำนวนมาก ลดความเสี่ยง ทุกคนปลอดภัย เพิ่มความสะดวก ใส่ใจใน บริการ ผู้ปกครองได้รับ เงินทั่วถึง อย่างแน่นอน

Read More

โครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19. รอบแรก

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จ่ายเงินสด 2000 บาท วันแรก ตามโครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19. มาตรการป้องกันฯ เข้มแข็ง ผู้มารับเงินสด เบาบาง เพราะช่องทางโอนเข้าบัญชีธนาคาร มีจำนวนมาก ลดความเสี่ยง ทุกคนปลอดภัย เพิ่มความสะดวก ใส่ใจใน บริการ ผู้ปกครองได้รับ เงินทั่วถึง อย่างแน่นอน

Read More