วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

Kranuan Industrial and Community Education College

Category: ข่าวงานบุคลากร

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ขอแสดงความยินดีด้วย กับคุณครู สัญญา แก้วใส ครูกลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ที่ได้รับรางวัล ครูดีศรีอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ขอแสดงความยินดีด้วย กับคุณครู สัญญา แก้วใส ครูกลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ที่ได้รับรางวัล ครูดีศรีอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Read More

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 จังหวัดขอนแก่น มอบเกียรติบัตร แก่ผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 จังหวัดขอนแก่น มอบเกียรติบัตร แก่ผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพกระนวน นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัย และว่าที่ร้อยตรี ไชยา ทับวิธร รองผู้อำนวยการ ที่ได้เป็นผู้เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์ แก่ราชการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Read More