วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

Kranuan Industrial and Community Education College

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

วีดิทัศน์” 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต “

วีดิทัศน์” 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต “ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพกระนวนhttps://youtu.be/LicmiBqCtN4

Read More

” 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต “

” 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต “ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพกระนวน ดูรูปภาพทั้งหมด

Read More

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

Read More

อวยพรก่อนจาก นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน

อวยพรก่อนจาก นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ความรู้สึกดี ๆ จากใจน้องพี่ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน มอบให้กับ นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกระนวน. ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร https://www.youtube.com/watch?v=CImjG7WhBSc

Read More

✨ขอแสดงความยินดี✨ กับนายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

✨ขอแสดงความยินดี✨ กับนายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ดูรูปภาพทั้งหมด

Read More

ประกาศผล การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

📢ประกาศผล📢 การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ✨ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ✨ ขอแสดงความยินดีเบอร์ 1 นางสาวณัฐนิชา นิลเอี่ยมนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

Read More

มอบหุ่นยนต์สู้ภัยโควิด-19 KIC 3Robot

มอบหุ่นยนต์สู้ภัยโควิด-19 KIC 3Robot วันที่ 29 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางหลังใหม่จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวนพร้อมด้วยตัวแทนครูและนักเรียนร่วมมอบหุ่นยนต์สู้ภัยโควิด-19 ตัวที่ 3 ภายใต้ชื่อ KIC 3Robot ให้กับนายศรัทธา

Read More

วันพระราชทานธงชาติไทย

วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย#104ปีพระราชทานธงชาติไทยณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

Read More