วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

Kranuan Industrial and Community Education College

Category: Uncategorized

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

โครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19. รอบสอง

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จ่ายเงินสด 2000 บาท รอบ 2 ตามโครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 มาตรการป้องกันฯ เข้มแข็ง ผู้มารับเงินสด เบาบาง เพราะช่องทางโอนเข้าบัญชีธนาคาร มีจำนวนมาก ลดความเสี่ยง ทุกคนปลอดภัย เพิ่มความสะดวก ใส่ใจใน บริการ ผู้ปกครองได้รับ เงินทั่วถึง อย่างแน่นอน

Read More

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 จังหวัดขอนแก่น มอบเกียรติบัตร แก่ผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 จังหวัดขอนแก่น มอบเกียรติบัตร แก่ผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพกระนวน นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัย และว่าที่ร้อยตรี ไชยา ทับวิธร รองผู้อำนวยการ ที่ได้เป็นผู้เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์ แก่ราชการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Read More